Restaurant a Sant Sebastià de Montmajor
(+34) 938 650 197 - (+34) 626 498 035

Jordi Esteban Moreno (en endavant, el titular del lloc web), proveït amb NIF / CIF 43550826G, adreça Santa Margarida, 3 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda al lloc web d’Internet de larectoriarestaurant.cat

Amb els límits establerts a la llei, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen al titular del lloc web ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet del titular del lloc web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que el titular del lloc web no pot controlar. Per tant, el titular del lloc web no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del titular del lloc web o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del titular del lloc web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que el titular del lloc web ofereix a través del larectoriarestaurant.cat haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de larectoriarestaurant.cat per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a restaurant@larectoriarestaurant.cat o a l’adreça Santa Margarida, 3 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!